Usługi księgowe Żywiec

Biuro księgowe Sabiny Nowak oferuje kompleksowe wsparcie zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Świadczy ono usługi księgowe, dbając o najwyższą rzetelność i przejrzystość prowadzonych ewidencji rachunkowych. Dzięki temu klienci zyskują dokumentację ułatwiającą kontrolę nad wydatkami, a w razie konieczności – przejrzystą dla kontrolerów z urzędu skarbowego.
Propozycja ta skierowana jest przede wszystkim do klientów z Żywca i jego okolic. Księgowa to wykwalifikowana specjalistka, dzięki której będziecie Państwo mieli pewność, że księgowość firmy jest prowadzona na najwyższym poziomie. Zadba ona również o to, aby zostały dopełnione wszelkie obowiązki związane z rozliczeniami.

Prezentowane biuro oferuje kompleksowe i indywidualne podejście. Każda branża ma swoją specyfikę, wpływającą na sposób prowadzenia rachunków. Księgowa Sabina Nowak proponuje między innymi:

i wiele więcej usług, związanych z obowiązkiem prowadzenia rozliczeń zarówno przez klientów prywatnych, jak i biznesowych.

Specjalistka ta oferuje również profesjonalne mediacje i negocjacje, pozwalające osiągnąć kompromisy w przypadku sporów, jak i przy zawieraniu intratnych umów. Ma ona w tym szerokie doświadczenie, dzięki czemu zapewnia najwyższą skuteczność.

Księgi handlowe, KPiR, ryczałt

Prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnej z przepisami podatkowymi w zależności od formy prowadzenia działalności.

Prowadzenie ksiąg handlowych -prowadzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych.

prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów KPiR- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w uproszczonej formie, przeznaczona jest ona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich. Warunkiem koniecznym aby prowadzić ewidencję w formie księgi przychodów i rozchodów jest to, że przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie może przekroczyć równowartości 1 200 000 euro. Przychód przekraczający tę kwotę uniemożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości ze względu na ustawowy obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych.

ryczałt ewidencjonowany - uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, korzystający z takiej formy rozliczenia płaci procent podatku od przychodu, tym samym nie ma możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Forma prowadzenia rozliczenia księgowego, podatkowego dobierana jest indywidualnie, spersonalizowana w zależności od narzuconych obowiązków przepisów podatkowych i formy prowadzonej działalności.

Rozliczenia VAT, CIT, PIT

Wykonywanie rozliczeń:

podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji VAT, JPK, wysyłka deklaracji i wymaganych przepisami ustawy obowiązków, obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych.

podatek dochodowy od osób fizycznych, ustalanie podstawy opodatkowania, obliczania wysokości zobowiązań podatkowych, stosowanie ulg i preferencji podatkowych, dokonywanie rozliczeń rocznych.

podatek dochodowy od osób prawych, ustalanie podstawy opodatkowania, obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych, stosowanie ulg i preferencji podatkowych, sporządzanie deklaracji i informacji, wykonywanie rozliczeń rocznych.

Wszystkie obowiązki ustalane wyłącznie indywidualnie zgodnie z prowadzoną formą prowadzenia działalności m.in. działalność osoby fizycznej, prowadzenie spółki cywilnej czy spółki prawa handlowego.

Kadry i płace

Obsługa w zakresie:

prowadzenie dokumentacji pracowniczych,ewidencji czasu pracy.

rozliczenia kadrowo-płacowe zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami zabezpieczenia społecznego ZUS.

sporządzanie umów o pracę, umów cywilnych.

prowadzenie teczek akt osobowych.

rozliczenia ZUS, obsługa programu PŁATNIK.

prowadzenie spraw HR na zlecenie wg potrzeb ustalanych indywidualnie.

Mediacje i negocjacje

Obsługa w zakresie:

mediacji – sposób rozwiązywania konfliktów, poprzez próbę osiągnięcia porozumienia przez strony przy udziale osoby bezstronnej i neutralnej, aby wypracować najlepsze rozwiązanie.

Pomoc w osiąganiu porozumienia poprzez dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów bez kosztownych procesów sądowych w zakresie sporów pracowniczych, handlowo-gospodarczych.

negocjacja - proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji, reprezentowania interesów, umiejętność wywierania odpowiedniego wpływu, etykiety biznesowej.